Turistinių kelionių ataskaitos
Ketvirtadienis, 01 lapkričio 2007

Atlikusi turistines kategorines keliones, išleidusiai MKK grupė pateikia ataskaitas. Kelionės ataskaita — tai ne vien tik medžiaga, pagal kurią MKK sprendžia apie atliktą kelionę, bet dažnai nepamainomas ir pagrindinis žinių šaltinis kitoms grupėms, kurios ruošiasi keliauti tame rajone. Turistų klubuose sukauptos kelionių ataskaitos padeda kitoms grupėms parinkti maršrutus, susipažinti su kelionės tame rajone savybėmis.

Turistinių kelionių ataskaitos ruošiamos pagal Turizmo ir ekskursijų Centro Tarybos 1975 m. kovo 20 d. patvirtintus nurodymus.

Baigus kelionę, ne vėliau kaip po keturių mėnesių grupės vadovas maršrutinei-kvalifikacinei komisijai pateikia kelionės ataskaitą. Ataskaita gali būti: žodinė — I sudėtingumo kategorijos kelionėms, raštiška arba žodinė — II ir III sudėtingumo kategorijos kelionėms, raštiška — IV ir V sudėtingumo kategorijos kelionėms. Nagrinėdama paraiškos medžiagą, MKK nustato ataskaitų apimtį II—III sudėtingumo kategorijų kelionėms.

Kartu su ataskaita pateikiama: maršrutinė knygutė su maršruto kontrolinių punktų pažymomis, kalnų perėjose paimti rašteliai, pašto kvitai, patvirtinantys, kad maršrutas įveiktas laiku, užpildytos nustatytos formos pažymos grupės dalyviams, kad kelionė užskaityta.

RAŠTIŠKA ATASKAITA

Ataskaita pateikiama įrišta ir atspausdinta mašinraščio formato popieriuje. Ji neturi viršyti 70 psl. (titulinis lapas, ataskaitos tekstas — 20—45 psl., ne mažiau kaip 15 nuotraukų, 3—5 žemėlapiai ir 5 schemos).

Tituliniame lape nurodoma: turizmo ir ekskursijų taryba, kelionę vykdanti organizacija, kelionės sudėtingumo kategorija; turizmo rūšis, geografinis rajonas, keliavimo data, maršrutinės knygutės numeris, grupės vadovo pavardė, vardas ir adresas.

Nuotraukos turi vaizduoti sudėtingas maršruto atkarpas, grupę, įveikiančią gamtines kliūtis, gamtinių kliūčių pobūdį. Jos turi padėti kitoms grupėms orientuotis, patvirtinti, kad visa grupė praėjo maršrutą, atspindėti rajono gamtą ir įžymybes. Ataskaitoje reikia vengti nuotraukų, kurios neatspindi kelionės ir maršruto savybių.

Nuotraukose, kurios gali padėti kitoms grupėms orientuotis, tušu pažymimas grupės nueitas kelias, judėjimo kryptis, rekomenduojamas maršrutas, nakvynių vietos, pagrindiniai orientyrai ir jų pavadinimai. Nuotraukos turi būti numeruotos, su paaiškinamuoju tekstu.

Žemėlapyje (schemoje) pažymimas maršrutas (planuotas ir faktinis), judėjimo kryptis, nakvynių vietos (nurodant nakvynės datą), pagrindinės kliūtys ir orientyrai (perėjos, persikėlimai, slenksčiai ir t. t.), svarbiausiose nuotraukose užfiksuotos vietos (nurodant nuotraukos Nr.). Žemėlapis papildomas sudėtingesnių maršruto atkarpų eskizais (krokiais), nurodant tose atkarpose maršrutą. Vandens kelionių ataskaitose pateikiama plaukimo locija.

Tekstinėje ataskaitos dalyje turi būti šie skyriai:

informacinės žinios apie kelionę (1—2 psl.);

žinios apie kelionės rajoną (2—5 psl., įrašoma pagal MKK nurodymą);

kelionės organizavimas (2—6 psl.);

judėjimo grafikas ir techninis maršruto aprašymas (10—20 psl.);

kelionės rezultatai, išvados, rekomendacijos (2—5 psl.);

priedai (3—5 psl.).

Tekstinė ataskaitos dalis turi būti dalykiška, dokumentinio pobūdžio; dienoraštiniai įspūdžiai nereikalingi. Jeigu MKK apie šį rajoną turi išsamią medžiagą, leidžiama ataskaitą sutrumpinti, kai kuriuos skyrius praleidžiant.

Skyriuje „Informacinės žinios apie kelionę" pateikiama: detalus maršruto aprašymas, maršruto trukmė ir ilgis, atskirų atkarpų sąrašas pagal turizmo rūšis (kombinuotoms kelionėms), išleidusios MKK pavadinimas ir šifras, grupės dalyvių sąrašas, nurodant pavardę, vardą, namų adresą, turistinę patirtį ir pareigas žygyje.

Skyriuje „Judėjimo grafikas ir techninis maršruto aprašymas" techninė maršruto charakteristika pateikiama lentelėje (žr. 16 psl.) ir plačiau paaiškinama tekste. Sudėtingos maršruto atkarpos (perėjos, slenksčiai, persikėlimai, sudėtingos orientavimosi vietos) aprašomos detaliai, nurodant atkarpų įveikimo techniką ir taktiką, galimus kitus įveikimo būdus, priemones saugumui užtikrinti, orientavimosi būdus bei orientyrus šioms vietoms atrasti.

 

Skyriuje „Priedai" pateikiama: asmeninio ir grupinio inventoriaus, vaistinėlės ir remonto reikmenų sąrašai (pateikiant rekomendacijas), maisto sąrašas (nurodant kiekvieno produkto kiekį vienam dalyviui dienai bei grupei visai kelionei, įrašant rekomendacijas maistui maršrute papildyti), bendras grupės produktų ir inventoriaus svoris bei kuprinės svoris kelionės pradžioje, kelionės sąmata, transporto judėjimo, ryšių skyrių, Tarybų valdžios organų ir kitų įstaigų darbo grafikai, literatūros sąrašas. Grupei pageidaujant, ataskaitoje pateikiamos dienoraščio ištraukos, atspindinčios techniniame maršruto aprašyme neužfiksuotus kelionės momentus (susitikimai su vietiniais gyventojais, įžymybių lankymas, atliktas visuomeninis darbas ir t. t.).
Dar nėra nė vieno komentaro

Parašykite komentarą
Jūsų vardas:
Komentaras:Apsaugos nuo spamo kodas:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3

Atnaujinta ( Antradienis, 21 liepos 2020 )