Turistinės maršrutinės-kvalifikacinės komisijos
Ketvirtadienis, 01 lapkričio 2007

Turistinės maršrutinės-kvalifikacinės komisijos (MKK) yra visuomeninis organas. Maršrutinės-kvalifikacinės komisijos konsultuoja turistus kelionių organizavimo ir keliavimo klausimais, tikrina, kaip turistų grupės pasiruošusios kelionėms, kartu su turistinėmis kontrolės-gelbėjimo tarnybomis atlieka profilaktinį darbą, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų kelionėse, nagrinėja kelionių ataskaitas bei medžiagą apie turizmo sportinių atskyrių ir vardų suteikimą, svarsto Taisyklių pažeidimo atvejus, klausimus apie žemesnių MKK sudėtį bei teises, klasifikuoja turistinius maršrutus.
Turistines MKK gali sudaryti turizmo ir ekskursijų tarybos, klubai, savanoriškų sporto draugijų tarybos, fizkultūros kolektyvų turizmo sekcijos bei kitos organizacijos. Prie šių organizacijų įsteigtas MKK tvirtina pačios organizacijos, iš anksto suderinusios komisijos sudėtį ir teises su respublikine turizmo ir ekskursijų taryba bei respublikine MKK.

Turistinės maršrutinės-kvalifikacinės komisijos vadovaujasi „Saviveiklinių turistinių žygių ir kelionių organizavimo bei keliavimo TSRS teritorijoje taisyklėmis", maršrutinių-kvalifikacinių komisijų nuostatais (patvirtintais Turizmo ir ekskursijų Centro Tarybos), Centro ir respublikinės turizmo ir ekskursijų tarybų, Centrinės MKK nutarimais bei nurodymais.

MKK turi nustatyto pavyzdžio antspaudą, kuris dedamas ant tos komisijos išduotų dokumentų (paraiškos bei maršrutinės knygelės, pažymos apie atliktas keliones ir t. t.).

Derinant MKK sudėtį ir teises, respublikinei turizmo ir ekskursijų tarybai pateikiamas MKK narių sąrašas su išsamiomis žiniomis apie jų atliktas keliones, sportinę kvalifikaciją, darbo patirtį pagal nustatytą formą. MKK sudėtį ir teises reikia tvirtinti kas dveji metai.

MKK sudaroma iš labiausiai prityrusių Įvairių turizmo rūšių kelionių vadovų. MKK sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 5 kiekvienos turizmo rūšies žmonės. MKK, galinčioje nagrinėti I sudėtingumo kategorijos kelionių medžiagą, turi būti kiekvienos turizmo rūšies ne mažiau kaip po 3 žmones.

MKK gali konsultuoti tik apie tų sudėtingumo kategorijų maršrutus, į kuriuos ji turi teisę išleisti. Neturint tokių teisių, turistai nukreipiami į aukštesnę MKK.

Protokolą su išvadomis apie turistinių grupių pasiruošimą kelionėms pasirašo MKK pirmininkas arba jo pavaduotojas ir ne mažiau kaip du MKK nariai, turintys tos pačios turizmo rūšies ne mažiau kaip viena kategorija aukštesnei kelionei vadovavimo patirtį.

Tokia MKK narių patirtis ir yra pagrindinis rodiklis, pagal kurį nustatomos MKK teisės.

MKK turi teisę: iškviesti grupės dalyvius patikrinti, kaip jie įsisavinę taisykles kelionės technikos ir taktikos klausimus, grupę praktiškai patikrinti, kelti vadovui ir dalyviams didesnius reikalavimus, jei maršrute yra aukštesnės sudėtingumo kategorijos gamtinių kliūčių, grupei keliaujant pirmą kartą, pereinamuoju metų laikotarpiu; neleisti vykti į kelionę grupei, nors ir atitinkančiai visus formalumus, jei MKK mano, kad ji silpnai pasiruošusi.

Lietuvos respublikinė MKK svarsto medžiagą apie visų turizmo rūšių I—V sudėtingumo kategorijų keliones.
Dar nėra nė vieno komentaro

Parašykite komentarą
Jūsų vardas:
Komentaras:Apsaugos nuo spamo kodas:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3

Atnaujinta ( Antradienis, 21 liepos 2020 )