Trumpai apie kelionių organizavimo taisykles
Ketvirtadienis, 01 lapkričio 2007

Saviveiklinių turistinių žygių ir kelionių organizavimo bei pačių kelionių tvarką reglamentuoja „Saviveiklinių turistinių žygių ir kelionių organizavimo bei vykdymo TSRS teritorijoje taisyklės", kurias 1972 m. patvirtino Turizmo ir ekskursijų Centro Taryba. Taisyklės yra suderintos su TSRS ministerijomis ir žinybomis. Jų laikytis privalo visos žygius ir keliones rengiančios organizacijos bei turistai. Turistinių žygių ir kelionių organizavimo tvarką bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų moksleiviams nustato TSRS Švietimo ministerijos instrukcija.

Saviveikliniai turistiniai žygiai ir kelionės yra viena darbo žmonių ir besimokančio jaunimo aktyvaus poilsio ir sveikatingumo formų. Jos padeda ugdyti tarybinį patriotizmą, meilę Tėvynei, propaguoti komunizmo statybos laimėjimus, pasiektus, vadovaujant Tarybų Sąjungos Komunistų partijai. Turizmas, kaip atskira sporto šaka, įjungtas į Bendrąją sąjunginę sportinės klasifikacijos sistemą. Turistiniai žygiai yra sąjunginio fizinės kultūros komplekso „Pasiruošęs darbui ir TSRS gynybai" sudėtinė dalis.

Pagal sudėtingumą kelionės skirstomos j poilsio dienos žygius ir daugiadienius turistinius žygius bei keliones I, II, III, IV, V ir VI sudėtingumo kategorijų maršrutais.

Turistinių kelionių sudėtingumo kategoriją nustato turistinės maršrutinės-kvalifikacinės komisijos (MKK) pagal veikiančius Bendrosios sąjunginės sportinės klasifikacijos atskyrių reikalavimus bei Turizmo ir ekskursijų Centro Tarybos patvirtintus klasifikuotų turistinių maršrutų sąrašus.

Turistines keliones gali rengti įvairios organizacijos: fizinės kultūros kolektyvai, sporto ir turistų klubai, mokyklos, pionierių namai ir kt.

Poilsio dienos žygyje dalyvių skaičius neribojamas. I, II, III sudėtingumo kategorijos kelionėse (išskyrus keliones automobiliais ir motociklais) dalyvių turi būti ne mažiau kaip 4 žmonės, o IV ir V sudėtingumo kategorijos kelionėse — ne mažiau kaip 6 žmonės.

Sudarant turistų grupę kategorinei kelionei, reikia atsižvelgti į dalyvių turistinę patirtį: I sudėtingumo kategorijos kelionės grupės dalyviai turi būti dalyvavę poilsio dienos žygiuose; II, III, IV ir V sudėtingumo kategorijos kelionėse ne mažiau kaip du trečdaliai grupės turi būti dalyvavę tos pat turizmo rūšies viena kategorija žemesnėje kelionėje, likusieji gali būti dalyvavę dviem kategorijomis žemesnėje kelionėje.

Visų turizmo rūšių kategorinių kelionių dalyviai turi mokėti plaukti, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, žinoti skęstančiųjų gelbėjimo būdus; II—VI sudėtingumo kategorijos kelionių slidėmis dalyviai privalo turėti patirtį, organizuojant lauko nakvynes žiemą. Jei maršrute yra aukštikalnių perėjos, tokių kelionių dalyviai ir vadovas turi būti pasiruošę įveikti atitinkamo sunkumo kategorijos perėjas pagal atskirus reikalavimus.

I sudėtingumo kategorijos kelionės vadovas turi būti patyręs vadovauti poilsio dienos žygiams, o II, III, IV ir V sudėtingumo kategorijų kelionės vadovas—vadovauti viena kategorija žemesnei kelionei ir dalyvavęs tos pačios sudėtingumo kategorijos kelionėje (tos pačios turizmo rūšies).

VI sudėtingumo kategorijos kelionių vadovams ir dalyviams yra nustatyti atskiri reikalavimai, ir atskyriams bei vardams suteikti tokios kelionės nebūtinos.

I sudėtingumo kategorijos kelionės dalyviai turi būti ne jaunesni kaip 14 metų, II — ne jaunesni kaip 15 metų, III — ne jaunesni kaip 16 metų, IV — ne jaunesni kaip 18 metų, V — ne jaunesni kaip 20 metų. Žygio ar kelionės grupės vadovu gali būti asmuo, kuriam sukako 18 metų (V sudėtingumo kategorijos kelionėje — 20 metų).

Žemesniuose kaip I sudėtingumo kategorijos žygiuose kelionės dokumentas yra maršrutinis lapas, kurį tvirtina kelionę rengiančios įstaigos vadovas (arba pavaduotojas). Nuo I iki V sudėtingumo kategorijos kelionių dokumentas yra nustatyto pavyzdžio maršrutinė knygelė, kuri užpildoma, remiantis paraiškos knygele. Paraiškos knygelę užpildo grupės vadovas, ją pasirašo ir antspaudu patvirtina kelionę rengiančios organizacijos vadovas (arba pavaduotojas). I, II, III sudėtingumo kategorijos kelionės paraiškos knygelė pateikiama maršrutinei-kvalifikacinei komisijai ne vėliau kaip prieš mėnesį, o IV ir V sudėtingumo kategorijos kelionei — ne vėliau kaip prieš pusantro mėnesio iki kelionės pradžios. Jei vietinė MKK neturi teisės svarstyti paraiškos tam tikros sudėtingumo kategorijos kelionei, tai dokumentai siunčiami į aukštesnę MKK.

Maršrutinė-kvalifikacinė komisija svarsto paraiškos medžiagą ir pateikia išvadas dėl teisės keliauti. Jei sprendimas teigiamas, MKK išduoda grupės vadovui numeruotą ir užregistruotą maršrutinę knygelę, patvirtintą MKK antspaudu, ir paraiškos knygelės kopiją (kelionę rengiančiai organizacijai prašant). Į maršrutinę knygelę įrašoma, kurioje kontrolės-gelbėjimo tarnyboje (KGT) grupė turi užsiregistruoti prieš išeidama į maršrutą, kokie nustatyti kontroliniai terminai, ir, jei reikalinga, ypatingi nurodymai.

Taisyklėse nurodomi reikalavimai kelionę rengiančiai organizacijai.

Kelionę rengianti organizacija kontroliuoja, kaip grupė pasiruošusi kelionei, kaip ji aprūpinta būtinu inventoriumi, organizuoja turistų grupėms paskaitas ir pokalbius apie pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, supažindina turistus su teisėtvarka kelionės metu, su gamtos apsaugos taisyklėmis. Kelionę rengianti organizacija, vadovaudamasi MKK išvadomis ir pažymomis apie grupės dalyvių sveikatą, nusprendžia, ar grupė gali keliauti. Jei keliauti leidžiama, įstaigos vadovas (arba pavaduotojas) pasirašo maršrutinę knygelę, uždeda antspaudą ir įteikia ją grupės vadovui. Jei paraiškos knygelėje būtini pakeitimai, tai tokius įrašus organizacija turi suderinti su MKK, prieš grupei išvykstant. Rengiant keliones II—V sudėtingumo kategorijos maršrutais, ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki išvykimo kelionę rengianti organizacija praneša atitinkamos respublikos, srities turizmo ir ekskursijų tarybos kontrolės-gelbėjimo tarnybai pagal tam tikrą formą pagrindinius duomenis apie kelionę. Organizacija tikrina, ar grupė laiku įveikia maršruto kontrolinius punktus, o grupei pažeidus nustatytus terminus, skubiai susisiekia su atitinkamomis turizmo ir ekskursijų tarybomis, išsiaiškina, kur yra grupė, ir, jei reikalinga, suteikia jai pagalbą. Išlaidas už turistų grupės paieškos ir gelbėjimo darbus padengia grupę išleidusi į kelionę organizacija.

Kelionės metu maršrutinėje knygelėje turistinė grupė privalo atsižymėti vietos organizacijose, kad pereiti maršruto kontroliniai punktai, ir apie tai pranešti telegrafu kelionę rengiančiai organizacijai, maršrutinei-kvalifikacinei komisijai ir kontrolės-gelbėjimo tarnybai to rajono, kuriame keliaujama.
Komentarų (1)
1. 2014-04-30 14:21
 
Pastaba: aprašomos taisyklės tikrai tikrai nebegalioja... Reikėtų remtis aktualiais teisės aktais
 
Juli

Parašykite komentarą
Jūsų vardas:
Komentaras:Apsaugos nuo spamo kodas:* Code

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.3

Atnaujinta ( Antradienis, 21 liepos 2020 )